piątek, 22 września, 2023

Świetlica w Żelisławkach i jej przyrodnicze oblicze

foto/ Anna Staniewicz

Stowarzyszenie MAM działające na terenie Żelisławek w Gminie Pszczółki otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 tys. złotych w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wzmocnij swoje otoczenie”.

Projekt zakładał odnowienie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach poprzez wykonanie w niej wyjątkowego muralu. Tematyką miał on przybliżać gatunki polskich, dzikich zwierząt. Autorzy projektu postawili także na edukację ekologiczną zaadresowaną do mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży, np. przez seanse filmów przyrodniczych przy pomocy rzutnika oraz instalację tablic edukacyjnych.

Koordynatorem projektu jest sołtys Żelisławek, pan Roman Czaja, który chciał połączyć bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla dzieci z edukacją przyrodniczą.

Do projektu dołączyło Stowarzyszenie MAM, prowadzące świetlicę i organizujące w niej zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci. Zajęcia odbywają się codziennie popołudniami, a dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą. Zdaniem organizatorek najpopularniejsze są środy z kuchnią.

Na ścianach Leśnego Zakątka jest już mural, autorstwa gdańskiego artysty Roberta Wilke, na suficie pojawił się rzutnik, a przed budynkiem stanęły tablice przyrodnicze.

Plany realizatorów projektu nie kończą się jednak tylko na projekcjach filmowych z rzutnika. Planowane są spotkania z leśnikami i udzielenie gościny

harcerzom z 33 WDH im. Harcerskiego Batalionu Ochrony Sztabu „Baszta”.

Zobacz również: