sobota, 30 września, 2023

Gdańsk tworzy Animal Patrol

foto. Straż Miejska w Gdańsku

Jego zadaniem będzie podejmowanie działań, które mają zapewnić szybką i skuteczną pomoc potrzebującym zwierzętom. Zgodnie z planem swoją działalność rozpocznie w styczniu 2022 roku. Przygotowania już trwają. 

Planowany zakres działań Animal Patrolu ma obejmować pomoc chorym i rannym zwierzętom, reagowanie w przypadkach znęcania się nad nimi, odławianie zwierząt egzotycznych i wspieranie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w zakresie odłowu bezpańskich psów i kotów.  

Animal Patrol będzie częścią Referatu Ekologicznego. W jego skład wejdzie sześciu strażników. Mundurowych do nowego zespołu będziemy rekrutować spośród naszych obecnych pracowników, ale jesteśmy też otwarci na nowe osoby, które chcą pomagać zwierzętom i posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje.  

Koszt funkcjonowania Animal Patrolu w pierwszym roku jego działalności wyniesie 821 tysięcy złotych. W kolejnych latach będzie to 441 tysięcy złotych rocznie. Najważniejszym elementem wyposażenia nowej sekcji będzie ambulans dla zwierząt. To pojazd z nadwoziem typu furgon z częścią przystosowaną do transportu zwierząt, posiadający na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt przeznaczony do odławiania i transportu zwierząt: transportery różnej wielkości, chwytaki, podbieraki i sieci weterynaryjne, żywołapki, drabinę teleskopową, nosze dla zwierząt, rękawice ochronne i inne. Jego zakup, wyposażenie oraz eksploatacja będzie kosztować 363 tysięcy złotych. 

Pozostałe wydatki to koszty osobowe (m. in. wynagrodzenie i umundurowanie funkcjonariuszy) oraz specjalistyczne szkolenia dla mundurowych z nowej sekcji. 

Zakup ambulansu będzie możliwy już niebawem dzięki przesunięciu dodatkowych środków z budżetu Wydziału Środowiska. Zdecydują o tym radni Rady Miasta Gdańska podczas dzisiejszej sesji. Stanie się tak dzięki większym niż zaplanowane wpływom z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska, między innymi właśnie na specjalistyczny pojazd wraz z wyposażeniem dla Animal Patrolu.

Zobacz również: