sobota, 30 września, 2023

Pomorskie rozwija się najszybciej w Polsce

Województwo pomorskie w 2021 r. było najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB naszego regionu wzrósł aż o 15,8 proc, w stosunku do 2020 r. Pomorskie PKB wynosiło 157 mld zł, czyli było o 21 mld zł wyższe niż rok wcześniej

Najwolniej rozwijało się województwo łódzkie oraz Podlasie.

Pomorskie PKB

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki PKB brutto z uwzględnieniem podziału na regiony. Wynika z nich, że w 2021 r. wzrost produktu krajowego brutto odnotowany został we wszystkich polskich regionach, jednak największy nastąpił w województwie pomorskim. Nasz regionalny PKB wzrósł w ciągu roku o 15,8 proc. z 136 mld zł w 2020 do 157 mld zł w 2021 r. Na drugim miejscu uplasował się Śląsk (14,9 proc), a na trzecim województwo opolskie. Z kolei najwolniej rozwijającymi się polskimi regionami były: województwo łódzkie, podlaskie i region warszawski stołeczny.  Ogólnie województwo pomorskie odpowiada za 6 proc. PKB brutto Polski i od wielu lat utrzymuje się na stabilnej 6. pozycji.

– Tak optymistyczne dane niewątpliwie cieszą i można je uznać za sukces, tym bardziej, że pandemia COVID-19 była dla pomorskiej gospodarki szczególnie dotkliwa. W 2020 r. Pomorskie było jednym z trzech regionów o najsłabszych wynikach w kraju – regionalny PKB wzrósł jedynie o 0,3% w porównaniu do 2019 r. Te optymistyczne dane pokazują, że udało nam się odbić po pandemii – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Tak dobry wskaźnik to również sygnał, mówiący o tym, jak bardzo przedsiębiorczy są Pomorzanie i że pomimo różnych przeciwności nasza regionalna gospodarka ma stabilne fundamenty.

Wsparcie samorządu

Samorząd województwa szeroko wspiera przedsiębiorców.

– Dbamy o nich prowadząc szerokie wsparcie w zakresie dostarczenia kapitału obrotowego oraz rozwojowego, poprawy efektywności energetycznej firm (w szczególności inwestycji w OZE), a także wspieramy przedsięwzięcia rewitalizacyjne projektów miejskich pobudzając lokalny rozwój – informuje Struk.

Wartość udzielonego przez samorząd województwa wsparcia zwrotnego w tych obszarach w 2021 r. to 168 mln zł.  – Z kolei realizowane przedsięwzięcia np.: „Smart Progress” – skierowany na rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), „Invest in Pomerania”, „Pomorski Broker Eksportowy” oraz „Spektrum – Pomorski System Usług Doradczych”, czy „Pomorskie – bezpieczni w pracy” pozwalają wysoko ocenić ich pozytywne skutki dla naszej gospodarki, szczególnie w zakresie przyciągania inwestorów, ale także ochrony istniejących miejsc pracy i przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych skutków pandemii – mówi.

Ile na mieszkańca?

Wartość PKB brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 r. na Pomorzu to 66,8 tys. zł przy średniej wartości dla całego kraju – 69,1 tys. zł. To piąty wynik w skali kraju i wyprzedzają nas tu cztery regiony: warszawski stołeczny, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Śląsk. W porównaniu z 2020 r. PKB brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca na Pomorzu wzrósł o 9,1 tys. zł, podczas gdy średnio w kraju o 7,8 tys. zł. Najsilniejszym gospodarczo regionem jest nadal województwo mazowieckie, gdzie wypracowywana jest prawie, co czwarta złotówka w gospodarce. To m.in. efekt koncentracji siedzib wielkich firm w regionie warszawskim stołecznym.

Zobacz również: