niedziela, 3 marca, 2024

Wąskotorówką przez Żuławy?

Żuławska Kolej Wąskotorowa to jedyna na Pomorzu działająca kolej tego typu. Jest atrakcją dla turystów, ale może stać się również ważnym elementem sieci transportowej regionu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zostanie opracowana dokumentacja przygotowawcza jej rewitalizacji.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 13 maja 2022 r. w Nowym Dworze Gdańskim.

Żuławska Kolej Dojazdowa

Jeszcze w latach 80. Dwudziestego wieku cały teren Żuław pokryty był gęstą siecią kolei wąskotorowych. Przewożone były towary, a pociągi osobowe zapewniały dojazd do pracy czy szkoły.  Niestety likwidacja linii kolejowych w latach 90-tych dotknęła również i tą sieć. Ostatecznie przewozy udało się utrzymać w sezonie letnim tylko pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Stegną, Sztutowem i stacją Prawy Brzeg Wisły.

– Korzystają z niej głównie turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej. A przecież kolej wąskotorowa może być ważnym elementem sieci transportowej regionu, koleją dojazdową obsługującą część powiatu nowodworskiego. Ten projekt daje nadzieję nie tylko na modernizację, ale i na rozwój kolei – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

A jak to zrobić dowiemy się dzięki specjalnej dokumentacji, która zostanie przygotowana dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Rewitalizacja kolei

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja przygotowawcza projektu rewitalizacji infrastruktury Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Obejmie ona odcinki Prawy Brzeg Wisły – Stegna Sztutowo oraz Stegna – Nowy Dwór Gdański – Nowy Dwór Gdański Cmentarz.

– Na podstawie dokumentacji będziemy modernizować kolej wąskotorową na Żuławach. Bardzo nam na tym zależy. To przecież wyjątkowa kolej i jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Pomorza – mówił marszałek Struk.

Kolejowe trasy zostaną szczegółowy zinwentaryzowane, a eksperci przygotują studium wykonalności, które pokaże zakres niezbędnych do wykonania prac oraz ich koszt. Sporządzony będzie także raport oddziaływania na środowisko. – Ten projekt to przejście z XIX do XXI wieku. Zupełnie nowe spojrzenie na układ komunikacyjny. Warto, aby Żuławy dostały najnowocześniejszy środek transportu o wysokim komforcie podróży. Jednym z elementów studium jest też sprawdzenie możliwości rozwoju sieci ŻKD. To np. wjazd pociągiem na wał wiślany w Mikoszewie, czy przeprowadzenie kolei przez Stegnę i Sztutowo bliżej plaży – podkreślał Paweł Pleśniar, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, które odpowiada za ŻKD.

Całość ma dać odpowiedź na to, jak zrealizować inwestycję, aby zwiększyć potencjał przewozowy kolei.

Zobacz również: