sobota, 30 września, 2023

Czternastka lada chwila

foto/mat.prasowy

Jeszcze w tym tygodniu część emerytów może liczyć na pieniądze w ramach 14. emerytury. Ze względu na przypadające w poniedziałek święto, ZUS część przelewów wykona wyjątkowo w piątek.

– Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówiła niedawno prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przypomnijmy, że ZUS wypłaca emerytury ponad 6 mln seniorów w konkretnych transzach. Część z nich swoje świadczenie otrzymuje 1. dnia miesiąca, część 5. albo 6. To sprawa w pełni indywidualna.

Oznacza to, że emeryci z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca na pieniądze mogą liczyć już w najbliższy piątek.

Czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład: jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł = 1150,88 zł).

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

W kwietniu tego roku emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali już trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.

Zobacz również: