sobota, 30 września, 2023

Druhowie z OSP dostaną dodatek emerytalny

foto/archiwum Północna.TV

Strażacy OSP, którzy przez co najmniej 25 lat uczestniczyli w akcjach, dostaną stały dodatek emerytalny – poinformował szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA zapowiedział projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dodał, że najważniejszym jego założeniem jest wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla tych druhów i druhen, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych.

– Każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę – druhna w wieku 60 lat, druh w wieku 65 lat – i którzy przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny – wyjaśnił z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że będzie on wypłacany co miesiąc z puli Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W 2021 najniższe wynagrodzenie za pracę w Polsce to 2800 zł. Oznacza to, że jeżeli w najbliższym czasie kwota ta się nie zmieni, to dodatek emerytalny wyniesie 200 zł brutto. Z każdym podwyższeniem najniższego wynagrodzenia dodatek będzie rósł.

Szef MSWiA poinformował, że resort przesyła projekt do dalszych prac rządowych „z intencja, żeby jak najszybciej pojawił się w parlamencie”. – Oczywiście rozpoczniemy też szerokie konsultacje społeczne, zwłaszcza z członkami OSP – dodał Kamiński.

Zobacz również: