czwartek, 22 lutego, 2024

Nowa lista lektur bez mitologii rzymskiej i Konwickiego za to z Pileckim i Janem Pawłem II

foto/MEiN

MEiN proponuje usunąć z listy lektur dla szkół ponadpodstawowych m.in. „Małą apokalipsę” Konwickiego, „Antygonę w Nowym Jorku” Głowackiego, wiersze Marcina Świetlickiego i całą „Mitologię grecką” Parandowskiego. Proponuje za to rozszerzenie listy lektur o wiersze Zagajewskiego i raport Witolda Pileckiego.
 

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało w środę do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum w zakresie listy lektur szkolnych.

Obecnie w podstawie programowej dla IV-letnich liceów i V-letnich techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której się uczą, oraz „rozszerzenia”. Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego jest lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony. Lista lektur zawiera też zalecane dzieła teatralne i filmowe oraz teksty polecane do samokształcenia.


Zgodnie z propozycją MEiN z listy obowiązkowych lektur szkolnych w liceach i technikach w zakresie podstawowym usunięte mają być wybrane wiersze Marcina Świetlickiego, a w zakresie rozszerzonym następujące pozycje: Jan Parandowski „Mitologia”, część II „Rzym”, François Villon „Wielki testament” (fragmenty), Piotr Skarga „Żywoty świętych” (fragmenty), Tadeusz Konwicki „Mała apokalipsa” i Janusz Głowacki „Antygona w Nowym Jorku”.

Z zalecanych dzieł teatralnych i filmowych proponuje się rezygnację z „Apocalypsis cum figuris” reż. Jerzy Grotowski i „Zezowate szczęście” reż. Andrzej Munk, a z tekstów polecanych do samokształcenia rezygnację z pozycji: Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska „Film w szkolnej edukacji humanistycznej”.

Jednocześnie MEiN proponuje rozszerzenie listy lektur uzupełniających w zakresie podstawowym o następujące pozycje: Juliusz Słowacki „Listy do Matki” (fragmenty), Henryk Sienkiewicz „Listy z podróży do Ameryki” (fragmenty), Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”, Ryszard Krynicki – wybór wierszy, Adam Zagajewski – wybór wierszy, Witold Pilecki „Raport Witolda”, Wiesław Kielar „Anus mundi”, Zofia Kossak-Szczucka, „Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919”, Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie, John Ronald Reuel Tolkien „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”.


W zakresie lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym proponuje się dodanie pozycji: Zofia Kossak-Szczucka „Błogosławiona wina”, Ferdynand Antoni Ossendowski – „Mocni ludzie”, „Ludzie, zwierzęta, bogowie”, Krystyna Lubieniecka-Baraniak „Gdy brat staje się katem”, Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty), „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość” (fragmenty), „Fides et ratio” fragmenty), Karol Wojtyła „Przed sklepem jubilera”, Stefan Wyszyński „Zapiski więzienne”, Paweł Zuchniewicz „Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim”.

Listę zalecanych dzieł teatralnych i filmowych proponuje się rozszerzyć o „Przerwanie działań wojennych” reż. Juliusz Machulski, a listę tekstów polecanych do samokształcenia rozszerzyć o pozycje: Jan Błoński „Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku”, Grażyna Borkowska „Pozytywiści i inni”, Włodzimierz Dłubacz „O kulturę filozofii”, Keith Houston „Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski”, Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński „Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej”, Piotr Jaroszyński „Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury”, Karl Jaspers „Idea uniwersytetu”, Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński „Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu”, Jakub Z. Lichański „Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka”, t. I i II, „O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur”, Ryszard Przybylski „Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego”.

W uzasadnieniu do projektu podano, dlaczego MEiN chce usunąć konkretne pozycje z listy lektur. „Proponuje się skreślenie 5 pozycji książkowych z listy lektur obowiązkowych, tj.: »Mitologię« Jana Parandowskiego, część II »Rzym« – na poziomie podstawowym obowiązuje znajomość całej mitologii greckiej; »Wielki testament« (fragmenty) François Villona – motyw średniowiecznej śmierci ujęty jest w lekturach na poziomie podstawowym; »Żywoty świętych« (fragmenty) Piotra Skargi – ze względu na język (staropolszczyzna) i cel powstania utworu (teksty hagiograficzne); »Małą apokalipsę« Tadeusza Konwickiego – ze względu na niejednoznaczne przesłanie płynące z utworu; »Antygonę w Nowym Jorku« Janusza Głowackiego – ze względu na promowanie wartości niezgodnie z treściami podstawy programowej” – czytamy.

info/MEiN

Zobacz również: