środa, 29 listopada, 2023

Podano alternatywne lokacje elektrowni jądrowej. Przygotowania do budowy przyspieszyły

foto/mat.prasowy

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiadająca za przygotowanie procesu inwestycyjnego pierwszej polskiej elektrowni atomowej, złożyła raport o jej oddziaływaniu na środowisko do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). To kolejny krok przybliżający wydanie decyzji środowiskowej w sprawie elektrowni. Jej budowa ma rozpocząć się najpóźniej w 2026 roku.

Plany budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce przyspieszają. 29 marca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła raport środowiskowy w sprawie elektrowni do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Umożliwi to wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

W dokumencie poddano ocenie dwie potencjalne lokalizacje elektrowni: (1) Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz (2) Żarnowiec w gminach Krokowa i Gniewino. Obie lokalizacje znajdują się w województwie pomorskim i zostały wybrane już w 2014 r.  Przeanalizowano je zarówno w aspekcie oddziaływania elektrowni na środowisko i zdrowie mieszkańców, jak i pod kątem wpływu czynników środowiskowych na bezpieczeństwo funkcjonowania samej elektrowni. W raporcie wskazano, że lokalizacja Lubiatowo-Kopalino jest wariantem najkorzystniejszym.

Złożony raport środowiskowy wypełnia zapisy postanowienia GDOŚ, który określił jego zakres w odniesieniu do wariantów lokalizacyjnych, ich podwariantów technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej elektrowni. Zapoznawszy się z raportem, GDOŚ może zwrócić się do Polskich Elektrowni Jądrowych o uzupełnienie przedstawionych w nim informacji. Obok raportu środowiskowego spółka złożyła również dokumentację potrzebną do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania elektrowni na środowisko.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się najpóźniej w 2026 r. Uruchomienie pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2033.

Zobacz również: