wtorek, 28 listopada, 2023

Barbara Radziwiłłówna – lżona Litwinka na polskim tronie

Barbara Radziwiłłówna koroną polskiej królowej cieszyła się bardzo krótko. Po zaledwie sześciu miesiącach panowania zmarła. Jej postać zelektryzowała polską szlachtę i maganeterię. Wzbudzała niespotykane w XV – wiecznej Polsce kontrowersje. Była największą miłością ostatniego z Jagiellonów, króla Zygmunta Augusta i właścicielką najpiękniejszych pereł w historii Polski. Dlaczego tak bardzo jej nienawidzono?

Kim była ta piękna pani?

Urodziła się 6 grudnia(data dzienna i miesięczna zostały odnotowane w rachunkach królewskich za rok 1549) między 1520 a 1523 rokiem (historycy nie są zgodni co do daty rocznej) w Wilnie. Była córką kasztelana wileńskiego, hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła i Barbary z Kolów oraz siostrą hetmana Mikołaja Radziwiłła nazwanego Rudym. Wiadomo, że 18 maja 1537 roku poślubiła w Gieranojach wojewodę nowogrodzkiego, a potem trockiego Stanisława Gasztołda. Po czterech latach małżeństwa Barbara owdowiała. Para nie doczekała potomstwa. W myśl obowiązującego ówcześnie w Wielkim Księstwie Litewskim prawa, po wygaśnięciu męskiej linii rodu wszystkie dobra przypadały Wielkiemu Księciu. Aby móc korzystać chociaż części dóbr ziemskich, opiekun Barbary – jej brat, Mikołaj Rudy, zwrócił się o pomoc do królowej Bony.

Basia i król

W październiku 1543 r. nastąpiło wydarzenie, które zmieniło całe życie Barbary I odmieniło los rodu Radziwiłłów. Do Gieranojów przyjechał król Zygmunt August… i się zaczęło.

A o największym skandalu renesansowej Polski przeczytasz tu:

http://strefahistorii.pl/article/6150-barbara-radziwillowna-lzona-litwinka-na-polskim-tronie