poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Karawaka – o morowym krzyżu

Karawaka, zwana również krzyżem cholerycznym lub nie do końca własciwie krzyżem morowym, to forma krzyża pochodząca z XVI w. z Hiszpanii, swą nazwę zawdzięczająca miastu Caravaca. Karawaka to pojęcie oznaczające nie tylko krzyż, ale funkcjonowało również jako określenie książeczki do nabożeństwa, z której się modlono. W czasie trwania zaraz rozprzestrzenił się na wschód, bardzo popularny w Polsce pod koniec XVIII, w XIX i na początku XX wieku. Należy mieć na uwadze, że karawaka nie może być traktowana jako synonim pojęcia krzyż morowy, które ma szersze znaczenie i dotyczy wszystkich krzyży, niezależnie od formy, które były fundowane w związku z zarazą.

Krzyż tworzy pionowy pień i dwie poprzeczki z których górna jest trochę krótsza od dolnej. Znaczna część karawak w Polsce miała obydwie poprzeczki o równej długości.

Reszta artykułu dostępna tu: http://strefahistorii.pl/article/6752-karawaka-o-morowym-krzyzu