poniedziałek, 4 marca, 2024

Napoleon, biżuteria i propaganda

Napoleona Bonaparte nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dość powiedzieć, że solidnie namieszał nie tylko w historii Europy i świata. Niewielu z nas ma jednak świadomość, że słynny Mały Kapral namieszał także w historii jubilerstwa. Zmiany, jakie przyniósł stworzony na potrzeby Napoleona styl „empire” trwale odmieniły świat klejnotów.

Czym by się tu koronować?

Napoleon uważał, skądinąd słusznie, że po mrocznych latach rewolucji, wręcz programowej surowości w obowiązującym stylu noszenia się, potrzeba ludowi Francji powrotu majestatu i przepychu. Powrotu do czegoś, co mogłoby napawać ich dumą, zachwycać. Lata Wielkiej Rewolucji Francuskiej, czas Wielkiego Terroru – kiedy za publiczne noszenie biżuterii groziła gilotyna, a zewsząd padały wezwania by ukryte klejnoty przekazać „dla sprawy”, wytrzebiły naród francuski z poczucia godności. Zatarły w zbiorowej świadomości poczucie łączności z dawnymi królami wielkiej, potężnej Francji. Właściwie tą łączność dziejową z przodkami rewolucja rękami swoich siepaczy zerwała dosłownie – wywlekając wiekowe truchła wielkich władców z katedry Saint Denis i wrzucając je do Sekwany a także grabiąc i niszcząc bezpowrotnie część regaliów. Napoleon chciał przywrócić wielkość Francji jednocześnie nie chcąc nawiązywać do Bourbonów…

Reszta artykułu dostępna tu: http://strefahistorii.pl/article/6818-napoleon-bizuteria-i-propaganda