sobota, 2 grudnia, 2023

One zmieniły swój kraj: Protest kobiet na Islandii

24 października 1975 roku islandzkie kobiety wstrzymały się od pracy zawodowej i wykonywania obowiązków domowych. Ogłosiły 24-godzinny strajk domagając się równych praw i płac. Kraj został sparaliżowany. Dzięki temu protestowi doszło do głębokiej zmiany społecznej, zmniejszając nierówność płci.

Co z tego wyszło opisaliśmy tu: http://strefahistorii.pl/article/6992-one-zmienily-swoj-kraj-protest-kobiet-na-islandii