poniedziałek, 26 lutego, 2024

Czy Polskę stać na Izerę?

foto. ElectroMobility Poland

Na mocy umowy inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie większościowy udział w ElectroMobility Poland S.A. i przeznaczy 250 mln złotych na sfinansowanie kolejnego etapu prac nad wdrożeniem projektu budowy samochodu elektrycznego IZERA. Według prezesa ElectroMobility Poland, „zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność”. Podkreśla, że projekt wchodzi obecnie w kolejną, bardziej zaawansowaną fazę rozwoju: „Środki, które pozyskamy w ramach umowy inwestycyjnej pozwolą na realizację absolutnie kluczowych celów projektowych tj. finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami czy rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy”.

Od momentu ogłoszenia w grudniu informacji na temat lokalizacji inwestycji w Jaworznie, trwają prace nad pozyskaniem dostawców zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu. „Dysponujemy precyzyjnymi analizami potencjału lokalnej branży oraz specjalizacji obecnych na rynku firm. (…) Otrzymujemy także bardzo dużo pytań i ofert od firm zainteresowanych współpracą przy rozwoju naszego projektu” – mówi Beata Białoń-Dudek, dyrektor Łańcucha Dostaw w ElectroMobility Poland. Na potencjał regionu wskazuje także dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej SSE S.A., który podkreśla, że „o wyborze lokalizacji na Śląsku przede wszystkim zadecydowały kompetencje regionu w sektorze automotive, duża liczba dostawców i poddostawców, z których będzie mógł skorzystać projekt Izery.”

Wydaje się, że rozpatrywanie projektu IZERA jedynie w kontekście zaangażowania środków publicznych czy lokalizacji inwestycji powoduje, że dyskusja staje się jednostronna. Ulokowanie projektu na Śląsku, w którym znajduje się najwięcej firm z sektora motoryzacyjnego – m. in. producentów części i komponentów skupionych także w klastrze Silesia Automotive&Advanced Manufacturing– wydaje się uzasadnione z punktu widzenia powodzenia projektu zbudowania łańcucha dostaw dla fabryki w Jaworznie.

Należy mieć też na uwadze możliwość pozyskania nowych kompetencji, których z uwagi na brak krajowego producenta samochodów obecnie nie posiadamy. Produkcja samochodu elektrycznego może przyczynić się do ich zdobycia i umożliwi wejście na rynek samochodów elektrycznych producenta z Polski.

Zobacz również: