piątek, 24 maja, 2024

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu otwarte

W piątek w Poznaniu oficjalnie otwarto Centrum Szyfrów Enigma – centrum interpretacji dziedzictwa, w którym można poznać historię kryptologii, polskich kryptologów i ich roli w złamaniu kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W sobotę placówka została otwarta dla publiczności.

W CSE można zobaczyć m.in. oryginalną niemiecką maszynę szyfrującą, wypożyczoną ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wydarzenia związane z otwarciem Centrum rozpoczną się w piątek wieczorem i potrwają do niedzieli.

Centrum Szyfrów Enigma mieści się u zbiegu ulic Kościuszki i Św. Marcin, w gmachu Collegium Martineum. Przed wojną w tym miejscu znajdował się oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pracowali w nim Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski – matematycy, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej. Otwarta w piątek placówka ma służyć m.in. promowaniu sukcesu polskich matematyków i ich wkładu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.

Więcej o tym niezwykłym miejscu TU