środa, 4 października, 2023

Kolejna ciekawa wystawa w Domu Wiedemanna

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz z Referatem Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim serdecznie zaprasza na oficjalne otwarcie wystawy „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i powiecie gdańskim 1920-1956”, które odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 12:00 w Domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6.


Pałac Kultury i Kancelaria Rzeszy w Pruszczu Gdańskim i Powiecie Gdańskim? Brzmi absurdalnie… ale czy na pewno. Prawie nikt nie wie, że na przestrzeni zaledwie nieco ponad 20 lat, obszar Pruszcza Gdańskiego i Powiatu Gdańskiego, stał się terenem unikalnego eksperymentu ideowo-budowlanego dwóch totalizmów: faszystowskiego i stalinowskiego. Koncepcja polegała na wdrażaniu na tereny wiejskie rozwiązań zarezerwowanych dotychczas dla dużych i średnich miast. Wystawa „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i powiecie gdańskim 1920-1956” ukazuje znane mieszkańcom obiekty z nieco innej strony – nie umniejszając ich funkcjom, autorzy wskazują na istotny kontekst ideologiczny oraz silny wpływ totalizmów na otaczające nas architektoniczne dziedzictwo kulturowe. I choć każdej z wymienionych ideologii przyświecał podobny cel, jakim było całkowite podporządkowanie obywateli w każdym aspekcie życia, nie ulega wątpliwości, że faszyści i komuniści okresu stalinizmu wiedzieli jak owe cele – także w architekturze – osiągnąć.

Modelowa nazistowska zagroda wiejska w Kleszczewku/Fotopolska-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Na wystawie znalazły się obiekty z Miasta Pruszcz Gdański i gmin Powiatu Gdańskiego. Wystawa jest skierowana do szerokiego grona miłośników architektury i historii lokalnej nie tylko z naszego miasta, ale nie tylko, ponieważ temat ma szerszy tak ogólnotrójmieski, jak i pomorski kontekst.

Kiedy: 03.07.2023 o 12:00

Gdzie: Dom Wiedemanna Krótka 6 Pruszcz Gdański